Nieodpłatna pomoc prawna

Podstawowe informacje

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

2) Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy,
kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.


Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy),
polega na:


1) poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
UDZIELA OSOBIŚCIE
ADWOKAT LUB RADCA PRAWNY,
A W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH
Z ICH UPOWAŻNIENIA
APLIKANT ADWOKACKI LUB APLIKANT RADCOWSKI.
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 793 18 73

Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail) zarzad@powiat.olecko.pl


Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez internet.
Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku (ul. Kolejowa 32, pokój nr 2),
w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich (ul. Kościuszki44),
w siedzibie Urzędu Gminy w Świętajnie (Świętajno 104),
w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach (ul. Lipowa 53)
od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje w Karcie Informacyjnej do pobrania poniżej

Zdjęcia

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2019 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 177
30 maja 2019 12:46 (Leszek Suliński) - Zmiana kolejności zdjęć. (Dokument opublikowany)
30 maja 2019 12:44 (Leszek Suliński) - Dodanie załącznika [lista_jednostek_nieodplatnego_poradnicta_dostepnego_dla_mieszkancow_p owiatu_oleckiego.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2019 12:44 (Leszek Suliński) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_osoby_uprawnionej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany