Nieodpłatna pomoc prawna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podstawowe informacje

Nieodpłatna pomoc prawna Od 1 stycznia 2019r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna: 1) Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie...

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Olecku w związku z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz....

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Opis usługi Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: · poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, ·...

Zatrzymaj banner przewijany