Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UWAGA!!! Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świętajno

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świętajno i odprowadzanie ścieków do kanalizacji...

Nieodpłatna pomoc prawna

Pełne informacje można uzyskać na stronie http://www.spolecko.bip.doc.pl/ Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Samorządach Gminnych na terenie powiatu oleckiego L.p. Dzień Godzina Siedziba Adres 1. Poniedziałek 1130 - 1530 Budynek Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ul. Kościuszki 44 19-420 Kowale...

Zatrzymaj banner przewijany