Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020r. do 2023r. Wójt Gminy Świętajno informuje, że Rada Gminy Świętajno przystępuje do wyboru: 1) 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku; 2) 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu...

UWAGA!!! Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świętajno

KOMUNIKAT Zgodnie z art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe ceny za pobór wody z wodociągów zasilanych z SUW Niemsty oraz SUW Świ

Nieodpłatna pomoc prawna

Pełne informacje można uzyskać na stronie http://www.spolecko.bip.doc.pl/ Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Samorządach Gminnych na terenie powiatu oleckiego

Zatrzymaj banner przewijany