Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Świętajno, dnia 19.04.2007r GK. 0716-3/07 Ogłoszenie o konkursie Wójt Gminy Świętajno ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych...

Ogłoszenie o zamówieniu - kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji.

SG.3054-3/06Świętajno, 2006.06.27OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługaNazwa zamówienia:Kredyt długoterminowy na sfinansowanie inwestycji:a) budowa I etapu wodociągu Giże-Orzechówko,b) budowa I etapu wodociągu Mazury-Rogojny.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina ŚwiętajnoUlica -19-411 ŚwiętajnoStrona www.swietajno.

Wykonanie remontu pompowni ścieków P - 2.

WÓJT GMINY ŚWIĘTAJNO19-411 Świętajno 104 pow. Oleckotel. (087) 521-54-20, fax. (087) 521-54-14www. swietajno. mtnet. pl e. mail - swietajno @ mtnet. plgodz. urzędowania - od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 1500ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 eurona wykonanie remontu pompowni ścieków P - 2na kolektorze...

Dostawa węgla kamiennego

Or.0620-7/06Świętajno, 2006-02-15OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzedmiot zamówienia:Dostawa węgla kamiennego1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Urząd Gminy ŚwiętajnoUlica19-411 ŚwiętajnoStrona WWW www.swietajno.mtnet.plE-mail swietajno@mtnet.plGodziny urzędowania - 7.30 - 15.302) Określenie trybu zamówienia:przetarg...

Sieć wodociągowa z przyłączami w Mazurach i Rogojnach.

RŚ.7633-7/1/06Świętajno, 2006-02-02OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzedmiot zamówienia:Sieć wodociągowa z przyłączami w Mazurach i Rogojnach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Świętajno 19 - 411 Świętajno Strona: www.swietajno.mtnet.pl E-mail: swietajno@mtnet.plGodziny urzędowania: 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia:...

Sieć wodociągowa z przyłączami w Giżach.

RŚ.7633-6/1/06Świętajno, 2006-02-02OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzedmiot zamówienia:Sieć wodociągowa z przyłączami w Giżach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Gminy Świętajno 19 - 411 Świętajno Strona: www.swietajno.mtnet.pl E-mail: swietajno@mtnet.plGodziny urzędowania: 7.30 - 15.30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg...

Dostawa paliw bez transportu.

ZAO. 7020-2/06Świętajno, 2006-01-03OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw bez transportu- oleju napędowego,- oleju silnikowego,- płynu do chłodnic,- płynu do spryskiwaczy.1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Zespół Administracyjny OświatyŚwiętajno 10419-411 Świętajnowww.swietajno.mtnet.pltel....

Dostawa paliw bez transportu

GK.7020-1/06Świętajno, 2006-01-03OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOPrzedmiot zamówienia:Dostawa paliw bez transportu- benzyna bezołowiowa 95- benzyna bezołowiowa 98- olej napędowy- oleje silnikowe- oleje przekładniowe- oleje hydrauliczne- płyn do chłodnic- płyn do spryskiwaczy- płyn hamulcowy1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Gmina...

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ŚWIĘTAJNO.

OGŁOSZENIENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. Nr 261, poz. 2603/, § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ Wójt Gminy Świętajno, pow....

Sprzedaż nieruchomości gruntowej.

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 /, §§ 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r,w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / Wójt Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany