Sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 165/1, 165/6, 165/7, 165/8 położonych w Dudkach

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r.,...

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 660, 661, 666, 681 położonych w obrębie Świętajno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. ...

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 685/1 oraz 197/1 położonych w obrębie Świętajno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014...

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działek nr 25/1 i 26/1 położonych w Mazurach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014...

Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Świętajnie

ZARZĄDZENIE NR 39/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.

Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Mazurach

ZARZĄDZENIE NR 38/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)  

Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Orzechówku

ZARZĄDZENIE NR 36/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6

Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Dudkach

ZARZĄDZENIE NR 37/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działek nr 18, 19, 25/1 i 26/1 położonych w Mazurach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014...

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż działki nr 15/2 położonej w obrębie Wronki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014...

Zatrzymaj banner przewijany