Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego – „Ar.”

Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego – symbol „Ar.” – wykonuje zadania:
1) przyjmowanie dokumentacji:
a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
b) niearchiwalnej jednostek organizacyjnych Gminy, których działalność ustała,
c) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych,
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
6) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
7) poszukiwanie w dokumentacji archiwalnej informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,
8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
9) przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum,
11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

Stanowiska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2012 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 2320
27 lipca 2017 11:25 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:25 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
13 lutego 2012 10:08 (Krzysztof Sawicki) - Dodanie stanowiska: inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany