Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, Inspektor Ochrony Danych – „In”, „IOD”

Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu – „In”, „IOD” – wykonuje zadania:
1) prowadzenie spraw informatyzacji Urzędu, w tym:
a) ewidencjonowanie stosowanych systemów, programów, licencji oprogramowań i baz danych,
b) nadzór nad instalowaniem oprogramowania oraz konfiguracją systemów informatycznych, w tym przeciwdziałanie instalowaniu oprogramowania bez licencji,
c) administrowanie systemami i siecią informatyczną w Urzędzie, w tym archiwizowanie zasobów elektronicznych,
d) wdrażanie systemów i programów informatycznych, wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, wprowadzanie technicznych zabezpieczeń systemu komputerowego,
e) organizowanie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie wykorzystania zainstalowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego,
f) zabezpieczenie Urzędu w sprzęt informatyczny oraz jego bieżące utrzymanie,
2) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym:
a) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO)
b) dokonywanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych przed rozpoczęciem ich przetwarzania - w razie takiej konieczności (art. 35 RODO),
c) zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamianie o tym osoby, której dane dotyczą ( art. 33 i 34 RODO),
d) wykonywanie obowiązków wynikających z art. z art. 17 i 21 RODO,
e) opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych,
3) w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej:
a) realizowanie obowiązków nałożonych na Gminę w zakresie dostępu do informacji publicznej, wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) poprzez:
- wykonywanie funkcji „Administratora Biuletynu Informacji Publicznej”,
- koordynację zadań redakcyjnych związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
- monitoring zasobów stron podmiotowych BIP jednostek organizacyjnych Gminy,
- inicjowanie działań, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu, służących powszechnej dostępności do informacji publicznej,
b) prowadzenie strony internetowej Urzędu, dbałość o jej aktualizację pod względem informacyjnym oraz pod względem innowacyjnych rozwiązań informatycznych,
4) wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych IOD, w tym:
a) informowanie Wójta, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO i doradzanie im w tej sprawie,
b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, podejmowanie działań zwiększających świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych oraz wykonywanie powiązanych z tym audytów,
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania (art. 35 RODO),
d) współpraca z organem nadzorczym,
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach.

Stanowiska

informatyk

Dokumenty

Prawo lokalne

Wybory / Referenda

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2012 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Sawicki
Ilość wyświetleń: 3245
08 czerwca 2018 13:24 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
29 maja 2018 20:50 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
27 lipca 2017 11:24 (Leszek Suliński) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany