Dzierżawa nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 6/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 6/20

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do dzierżawy, w trybie przetargu nieograniczonego ustnego, nieruchomości gruntowe wyszczególnioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Wójt                 

                                                                                                                                  /-/Janusz Zakrzewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2020
Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej – „GG.”
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Maj
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lutego 2020 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maj
Ilość wyświetleń: 110
18 lutego 2020 09:47 (Ewelina Maj) - Dodanie załącznika [zarzadzenie6ns2020_zalacznik.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 09:44 (Ewelina Maj) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lutego 2020 09:44 (Ewelina Maj) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany