Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O IV PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 224/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DWÓCH CZĘŚCI DZIAŁKI NR 208/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 224/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 128/7 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KRZYWE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gru

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 336/7 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Zatrzymaj banner przewijany