Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O I PRZETARGUNA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 210/1 W ŚWIĘTAJNIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 35/1 W GIŻACH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 336/7 O POW.0,0260 HA W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie prz

ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świętajno

ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów

Zatrzymaj banner przewijany