Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 104 W OBRĘBIE BORKI

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

ZARZĄDZENIE NR 74/19 WÓJTA GMINY ŚWWIĘTAJNO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 74/19 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W OBRĘBIE ORZECHÓWKO I ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na ...

Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 29 października 2019r. w sprawie przez

Zatrzymaj banner przewijany