Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 9/19 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych

Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j....

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 277/3 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 336/10 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE ŚWIĘTAJNO

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Zarządzenie nr 4/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych

Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j....

Zarządzenie nr 3/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych

Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j....

Zatrzymaj banner przewijany