Dzierżawa nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁEK W ŚWIĘTAJNIE

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

ZARZĄDZENIE NR 35/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 35/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar

ZARZĄDZENIE NR 29/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 29/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI NR 81/2 W DWORACKICH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów gminnych.

ZARZĄDZENIE NR 18/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 21 kwietnia 2020r. w sprawie prz

ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świętajno

ZARZĄDZENIE NR 16/20 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 17 kwietnia 2020r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy gruntów

Zatrzymaj banner przewijany