Wybory Samorządowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH z dnia 30.11.2014 r. II Tura

Informacja o sposobach (formach) głosowania przez wyborców niepełnosprawnych

Pełna informacja zamieszczona jest w załączniku

ZARZĄDZENIE Nr 54/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 października 2014 r. do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 54/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 października 2014 r. do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.), art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011...

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespond.....

O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego...

Zarządzenie Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zapewnienia obsługi systemu informatycznego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych...

Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 52/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1 Wskazuje się osoby...

Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 49/14 Wójta Gminy Świętajno z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego. Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Zatrzymaj banner przewijany