Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki podatku leśnego i rolnego na rok 2020

Stawki podatku leśnego i rolnego na rok 2020 Obowiązujące stawki na podatek od nieruchomości są zawarte w uchwale NR X/74/19 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 października 2019 roku Podatek leśny

UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR X/74/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

Nowe formularze podatkowe

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości). ...

UCHWAŁA Nr X/73/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr X/73/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40

UCHWAŁA Nr X/72/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr X/72/19 RADY GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Od 1 styczna - nowe przepisy dot. paliwa rolniczego

Od 1 styczna - nowe przepisy dot. paliwa rolniczego Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od tzw. paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot będzie wyższy, a dodatkowo będzie on przysługiwał hodowcom bydła. Zmianie ulegają limity; został on podniesiony z 86 litrów oleju napędowego...

Stawki podatku leśnego i rolnego na rok 2019

Obowiązujące stawki na podatek od nieruchomości są zawarte w uchwale NR XXXVI/169/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 listopada 2017 roku Podatek leśny Stawka podatku leśnego w 2019 roku jest naliczana według: - ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1821 ze zmianami), - komunikatu Prezesa...

Stawki podatku leśnego i rolnego na rok 2018

Stawki podateu leśnego i rolnego na rok 2018 Podatek leśny Stawka podatku leśnego w 2017 roku jest naliczana według: - ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1821 ze zmianami), - komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sp...

Zatrzymaj banner przewijany