Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXXI/149/17 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie.

UCHWAŁA Nr XXXI/149/17

Rady Gminy Świętajno

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Świętajno uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję doraźną do opracowania treści nowego napisu na tablicy pomnika w Świętajnie:

  1. Marek Góryński

  2. Małgorzata Zagrodzka

  3. Dorota Mucha

  4. Wiesław Ilnicki

  5. Ryszard Jagolicz

§ 2

Komisja, na pierwszym posiedzeniu, dokona wyboru ze swego grona przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świętajno, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szyłak

.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2017 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 173
11 lipca 2017 12:40 Leszek Suliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany