Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 12/20 WOJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 18 marca 2020 r. W sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świętajno w 2020 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 12/20

WOJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia 18 marca 2020 r.

 

 

W sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świętajno w 2020 r. z zakresu działalności  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz.1570, art. 18a)  

 

§ 1

 

  1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Świętajno  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r
  2. Podstawą unieważnienia konkursu jest brak złożonych ofert.
  3. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świętajnie,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świętajnie,

3)      na stronie internetowej Urzędu  Gminy w Świętajnie.

 

 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt

Janusz Zakrzewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2020 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 49
19 marca 2020 12:31 (Leszek Suliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany