Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 66/18 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

ZARZĄDZENIE NR66/18

WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO

z dnia  16  listopada 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie.  Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi Projektu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Wójt
                                                                                                         
                                                                                                           Andrzej Stanisław Kisiel

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Suliński
Ilość wyświetleń: 151
25 marca 2019 15:15 Leszek Suliński - Usunięcie załącznika [zalcznik_nr_1.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 marca 2019 15:15 Leszek Suliński - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
25 marca 2019 15:15 Leszek Suliński - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany