Zamówienia powyżej 30 tys. €

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Mazurach”

Ogłoszenie nr 553943-N-2020 z dnia 2020-06-24 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mazurach : Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Mazurach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Mazurach”

Ogłoszenie nr 549595-N-2020 z dnia 2020-06-10 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mazurach : Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Mazurach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:GK.271.1.2019 Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno

Ogłoszenie nr 540260942-N-2019 z dnia 02-12-2019 r. Świętajno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Zatrzymaj banner przewijany