Sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 w budynku nr 15 w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jelonek

Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia...

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r.,...

Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sulejkach

Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 23 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno...

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż działek położonych w Świętajnie - 673/3 i 673/4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r.,...

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki w nr 52 w Baranach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr...

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż działki nr 90 w Baranach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,...

Zarządzenie nr 48/17 z dnia 17 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Pietraszach

Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 17 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno...

Zarządzenie nr 45/17 z dnia 21 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Świętajno

Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany