Sprzedaż nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 29/18 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Połomie

Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia...

Ogłoszenie o VIII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r.,...

Ogłoszenie o IX przetargu na sprzedaż działek położonych w Świętajnie - 673/3 i 673/4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r.,...

Zarządzenie nr 28/18 z dnia 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Baranach, Rogojnach i Wronkach

Zarządzenie Nr 28/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia...

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zalesiu

Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia...

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż działek nr 130/21 i 130/22 położonych w Świętajnie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,...

Zarządzenie nr 19/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Świętajno

Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Świętajno z dnia 10 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz § 5 uchwały Nr XV/75/08 Rady Gminy Świętajno z dnia...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świętajno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany